© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Підготовка до ліцензування спеціальності "УІД"

Сумський державний університет готує до ліцензування спеціальність 8.000014 - “Управління інноваційною діяльністю” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. Навчання буде проводитися за денною і заочною формами. Термін навчання, відповідно, 1,5 і 2 роки. Підготовку фахівців передбачається проводити на базі кафедри маркетингу.