© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Участь професора Ілляшенка С.М. у конференціях у Київському національному торговельно-економічному університеті

23 листопада 2017 р. завідувач кафедри маркетингу та УІД СумДУ, д.е.н., професор Ілляшенко С.М. прийняв участь у конференціях, що проходили у КНТЕУ:

  • 7-й Всеукраїнській конференції завідувачів кафедр маркетингу та реклами, на якій обговорювалися питання удосконалення стандартів освіти з маркетингу (освітньо-кваліфікаційні рівні “Бакалавр”, “Магістр”).
  • 11-й Міжнародній науково-практичній конференції “Реклама: інтеграція теорії і практики” з доповіддю “Особливості застосування інтернет-технологій просування наукового журналу”, у якій висвітлено досвід просування в Інтернет журналу “Маркетинг і менеджмент інновацій”.

2017 27 11