© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Вітаємо!

2018 31 10Поздоровляємо професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ», старшого наукового співробітника СумДУ Шипуліну Юлію Сергіївну з присудженням їй Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1146 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 жовтня 2018 року» наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. 

Шипуліна Ю.С. захистила 4 липня 2018 р. у Спецраді НТУ «ХПІ» докторську дисертацію на тему «Методологічні засади формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві». 

Колеги і друзі з кафедри маркетингу та УІД СумДУ вітають Шипуліну Ю.С. та бажають їй подальших успіхів на науково-педагогічній ниві.