© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
XI Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу»

28-30 вересня 2017 року у Сумському державному університеті на базі кафедри маркетингу та УІД відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

На одинадцяту конференцію надійшли матеріали від 141 учасника, серед них: 38 докторів наук, 64 кандидатів наук, 9 аспірантів, 2 здобувачів, 8 викладачів, 3 асистентів, 16 студентів та 5 представників підприємств.

2017 04 1

 

Географія учасників конференції: Республіка Білорусь (м. Вітебськ), Польща (м. Бєльско-Бяла), Україна (м. Вінниця, м. Дніпро, м. Ізмаїл, м. Київ, м. Кропивницький, м. Кривий Ріг, м. Львів, м. Нововолинськ, м. Одеса, м. Покровськ, м. Полтава, м. Рівне, м. Слов’янськ, м. Суми, м. Торецьк, м. Харків).

Матеріали конференції включають доробки представників 41 вищого навчального закладу і наукових організацій, серед яких 3 іноземні:

 • Академія техніко-гуманітарна (м. Бельсько-Бяла, Польща);
 • Вища економіко-гуманітарна школа (м. Бєльсько-Бяла, Польща);
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»;
 • Вісконсінський міжнародний університет в Україні;
 • Віцебський державний технологічний університет (м. Вітебськ, Республіка Білорусь);
 • Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»;
 • Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»;
 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Державний університет телекомунікацій,
 • Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
 • Донецький державний університет управління;
 • Донецький національний технічний університет;
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Кіровоградський інститут Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»;
 • Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Львівський торговельно-економічний університет;
 • Національний авіаційний університет;
 • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету;
 • Одеська державна академія будівництва та архітектури;
 • Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;
 • Одеська національна академія харчових технологій;
 • Одеський національний політехнічний університет;
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпро;
 • Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка;
 • Сумський державний університет;
 • Сумський національний аграрний університет;
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі;
 • Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»;
 • Харківський національний університет будівництва та архітектури;
 • Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

2017 04 32017 04 2

Матеріали конференції включають розробки представників вітчизняних підприємств та організацій:

 • FARADI SRL, м. Суми (Омеляненко В.А.);
 • Відділ туризму Сумської обласної державної адміністрації,м. Суми (Гладенко Ю.М.);
 • Мовна школа DELUXE Private School English&Français, м. Київ (Власова В.П., Колодка А.В.)
 • ПФ «Спецобладнання, м. Суми (Дериколенко О.М.);
 • ТОВ «Genii», м. Суми (Росохата А.С.);
 • ТОВ «Українські торгові електронні системи», м. Суми (Смоляр Ю.Ю.).

Робота XI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» проходила у 7 секціях:

 • Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
 • Методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
 • Управління маркетинговими ризиками інновацій;
 • Маркетинг екологічних інновацій;
 • Некомерційний маркетинг, маркетинг освіти, спорту;
 • Інновації в маркетингу;
 • Інтернет-маркетинг.

У перший день конференції було заслухано на пленарному засіданні такі доповіді:

 • «Кордони інновативності, або, чи варто ганятися за «чорними лебідями» (к.е.н., с.н.с. Бараннік В.О.);
 • «Особливості визначення соціально-економічних наслідків інституційних трансформацій аграрного сектору України» (к.е.н., доцент Білоткач І.А.);
 • «Інноваційні заходи оптимізації виробничо-логістичного ланцюга у виноградарстві й садівництві Одеської області» (к.е.н., с.н.с. Бондаренко С.А.);
 • «Маркетинг, інновації та якість як об’єкти стимулювання в управлінні вітчизняною вищою освітою» (д.е.н., доцент Величко О.П.);
 • «Холістичний маркетинг як сучасна концепція управління вищим навчальним закладом» (к.е.н., доцент Жегус О.В.)
 • «Согласование продолжительности периода объёмно-номенклатурного планирования производства с характеристиками спроса» (д.е.н., професор Заруба В.Я.);
 • «Проблеми вдосконалення управління ефективністю інженерно-технічного забезпечення підприємств» (д.е.н., професор Коверга С.В.);
 • «Стратегічні аспекти управління якістю продукції» (д.е.н., професор Лазаренко Д.О.);
 • «The main trends of digital marketing» (д.е.н., професор Окландер М.А.);
 • «Модели распространения инновационного продукта» (д.е.н., доцент Олійник В.М.);
 • «Оцінка доцільності створення інтегрованих структур в промисловому секторі України: статичний та динамічний підходи» (д.е.н., професор Попова О.Ю.);
 • «Теоретичні аспекти розвитку підприємства» (д.е.н., професор Райко Д.В.);
 • «Поведінковий маркетинг: теоретичні засади та прикладний інструментарій» (д.е.н., професор Савицька Н.Л.);
 • «Проблеми використання цифрових і маркетингових інновації у діяльності промислових підприємств» (д.е.н., доцент Сагайдак М.П.);
 • «Посилення ринкових позицій підприємств на основі квазіінтеграції» (д.ф.-м.н., професор Солнцев С.О.);
 • «Сучасні підходи до планування витрат на маркетинг підприємства» (д.е.н., професор Федорченко А.В.).

Тематика доповідей викликала жваву дискусію учасників конференції.

Перший день завершився вечором у колі друзів, який було присвячено 15-літтю кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю.

Другий день роботи конференції був присвячений проблематиці «Зеленого» маркетингу (екологічний маркетинг, сільський маркетинг, маркетинг туристичних послуг тощо). Конференція продовжилася на об’єкті сільського екологічного туризму «Вакулина байка». Учасники конференції окрім наукової програми взяли безпосередню участь у заходах «Козацькі розваги», що їх традиційно пропонує своїм відвідувачам цей заклад.

2017 04 42017 04 5

На третій день роботи конференції її учасники у ході пішої екскурсі відвідали ТОВ «Горобина», де ознайомилися з історією підприємства, виробничим процесом та продукцією підприємства. Презентацію проводив директор ТОВ «Горобина» Демура В.О. Також у рамках круглого столу пройшло обговорення проблем і перспектив маркетингової діяльності підприємства.

За результатами доповідей конференції планується видання колективної монографії англійською мовою.Переглянути фотозвіти: день 1день 2

Збірник тез доповідей