© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Захист дисертації Прокопенко О.В.

К.е.н., доц. Прокопенко О.В. 18 червня 2009 року успішно захистила дисертацію на тему “Теоретико-методологічні засади соціально-економічної мотивації екологізації інноваційної діяльності” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Захист відбувся в Інституті проблем ринку НАНУ (м.Одеса).