© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Захисти дипломних робіт магістрів у Польщі

18.02.2018 р. завідувач кафедри маркетингу та УІД д.е.н., професор Ілляшенко С.М. прийняв дистанційну (через Skype) участь у комісії з захисту магістерських дипломних робіт у Вищій економіко-гуманітарній школі (WSEH) м. Бєльсько-Бяла, Польща. Він приймав участь як доктор хабілітований, професор WSEHі керівник 8 магістерських робіт, що захищалися в цей день.