© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг у промисловості

mark_prom_2005Тєлєтов О.С.
Маркетинг у промисловості: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

У навчальному посібнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингової діяльності в промисловості, та основних проблем, які доводиться вирішувати працівникам відповідних служб промислових підприємств в умовах ринкової економіки.
У книзі наведена значна кількість прикладів з практики вітчизняних промислових підприємств, які зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових та розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.
Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ а також може бути корисною фахівцям промислових підприємств (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингу в промисловості самостійно.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
ВСТУП
1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
2 ОРГАНІЗАЦІЙНА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
3 МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ
3.1 Загальні положення
3.2 Маркетингові стратегії
3.3 Бізнес - план
4 МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ПРОМИСЛОВОСТІ
4.1 Концепції маркетингу в промисловості
4.2 Об’єкти маркетингових досліджень
4.3 Товарна політика та управління асортиментом продукції
4.3.1 Етапи життєвого циклу товару
4.3.2 Інноваційний маркетинг в промисловості
4.3.3 Методи розробки нових товарів
4.3.4 Відповідність асортименту продукції напрямам сегментації ринку
4.4 Проблеми ціноутворення в промисловій політиці підприємства
4.5 Управління збутовою діяльністю та розподіл готової продукції
5 ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
5.1 Історія та сутність маркетингових досліджень в промисловості
5.2 Основні принципи опитування
5.3 Організація вибіркового дослідження
5.4 Збір, обробка даних і підсумки досліджень
6 СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ
6.1 Форми та особливості маркетингової інформації
6.2 Що таке інформаційна маркетингова система
6.3 Бази маркетингових даних
6.4 «АСУ - маркетинг» на промисловому підприємстві
6.5 Експертні маркетингові системи
7 МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ
7.1 Просування продукції до споживача
7.2 Стимулювання збуту
7.3 Персональний продаж
7.4 Паблік рилейшнз
7.5 Комунікації комп’ютерних мереж
7.6 Рекламна діяльність
7.7 Виставкова діяльність
8 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
8.1 Сутність матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства
8.2 Формування виробничих запасів
8.3 Логістика підприємства
8.4 Планування матеріально-технічного забезпечення
8.5 Економія матеріально-технічних ресурсів
8.6 Вибір форм постачання матеріальних ресурсів
8.7 Управління матеріально-технічного забезпечення
9 РОЛЬ БРЕНДИНГУ В ПРОМИСЛОВОСТІ
9.1 Товарна марка підприємства
9.2 Формування бренду
9.3 Пабліситі та загальний імідж підприємства
10 ПРОГНОЗ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1 Основи маркетингового прогнозу
10.2 Оцінка ефективності маркетингової діяльності
10.3 Контроль маркетингу на підприємстві
11 ТЕСТОВІ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МАРКЕТИНГУ В ПРОМИСЛОВОСТІ
11.1 Тести
11.2 Практичні завдання
11.3 Розрахункові задачі
Додатки
Література