© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетингові дослідження

md_tel_2010Тєлєтов О.С.
Маркетингові дослідження: навчальний посібник - К: Знання України, 2010. - 299 с.

У навчальному посібнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність проведення маркетингових досліджень, та основних проблем, що доводиться розв’язувати маркетологу під час їх проведення. У книзі наведено значну кількість прикладів із практики проведення маркетингових досліджень в Україні, зібраних безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових і розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.
Книга розрахована на студентів спеціальності «Маркетинг» та інших економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ, а також може бути корисною викладачам, аспірантам і фахівцям промислових підприємств, фірм та установ (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингових досліджень самостійно.

Мова оригіналу: Українська

Вступ
Розділ 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І СИСТЕМА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
1.1 Історія розвитку маркетингових досліджень
1.2 Напрями, основні види та суб'єкти проведення маркетингових досліджень
Контроль і самоперевірка

Розділ 2. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
2.1 Форми й особливості маркетингової інформації
2.2 Що таке інформаційна маркетингова система?
2.3 Поняття первинної і вторинної маркетингової інформації.
Контроль і самоперевірка

Розділ 3. ОРГАШЗАЩЯ РОБОТИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3.1 Організація вибіркового дослідження
3.2 Імовірнісне вибіркове дослідження
3.3 Неймовірнісне вибіркове дослідження
Контроль і самоперевірка

Розділ 4. ПРОЦЕС ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1 Кабінетні дослідження. Джерела інформації
4.2 Структура маркетингових досліджень
4.3 Розробка пошукових питань і гіпотез відповідей
Контроль і самоперевірка

Розділ 5. МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ПЕРВИННИХ ДАНИХ
5.1 Принципи проведення опитування
5.1.1 Телефонні та поштові опитування
5.1.2 Опитування за допомогою анкет
5.1.3 Особисті опитування
5.2 Спостереження
5.3 Експеримент
5.4 Панельні дослідження
5.5 Особливості збирання й обробки даних на промисловому ринку та ринку кінцевих споживачів
Контроль і самоперевірка

Розділ 6. ОСНОВНІ ОБ'ЄКТИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6.1 Дослідження кон'юнктури ринку
6.2 Визначення місткості ринку та його сегментів
6.3 Дослідження поведінки споживачів
6.4 Дослідження конкурентів і якості продукції
6.5 Прогнозні дослідження збуту
Контроль і самоперевірка

Розділ 7. СПЕЦІАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
7.1 Маркетингові дослідження внутрішнього середовища підприємства
7.2 Маркетингові дослідження брендів
7.2.1 Основні поняття товарної марки
7.2.2 Формування бренду
7.2.3  Фактори ефективного брендингу
7.3 Маркетингові дослідження у сфері послуг
Контроль і самоперевірка

Розділ 8. ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
8.1 Імітація
8.2 Інтернеті сучасні кабінетні дослідження
Контроль і самоперевірка

Розділ 9. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ І ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
9.1 Обробка результатів маркетингових досліджень
9.2 Складання звіту про проведене дослідження
9.3 Презентація результатів маркетингових досліджень
Контроль і самоперевірка

Розділ 10.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
10.1. Теми і принципи складання опитувальних анкет
10.1.1 Підготовча робота
10.1.2 Обґрунтування вибору
10.1.3 Тематика для складання опитувальних анкет
10.1.4 Оцінка результатів опитування за розробленою анкетою
10.2 Підготовка і проведення лабораторного експерименту
10.2.1 Загальні відомості
10.2.2 Підготовка експерименту
10.2.3 Проведення експерименту
10.3 Перелік запитань і послідовність виконання курсової роботи
10.3.1 Методика написання
10.3.2 Збирання, обробка даних, підсумки дослідження
10.3.3  Перелік загальних питань курсової роботи
10.4. Доповнити схему або знайти помилку
10.5 Варіанти завдань
ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА