© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетингова політика розподілу

mpr_2011Біловодська О.А.
Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник. - К.: Знання, 2011. - 495 с.

Розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингової політики розподілу, зокрема щодо організації та управління товарним рухом, оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу. Висвітлено концептуальні засади розуміння маркетингової політики розподілу та маркетингової логістики, державної закупівлі та державного замовлення, вибору маркетингової політики та каналів розподілу. Посібник містить багато прикладів і фактичних мате¬ріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з усіх розділів курсу.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям із маркетингу підприємств і установ, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингової політики розподілу.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Передмова
Розділ 1.СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ
1.1. Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу
1.2. Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи
та елементи
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 2.ТОВАРНИЙ РУХ І МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
2.1. Товарний рух як складова політики розподілу
2.2. Канали розподілу в маркетинговому середовищі підприємства Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 3. УПРАВЛІННЯ РУХОМ ТОВАРІВ
3.1. Зміст та елементи управління руху товарів
3.2. Планування системи руху товарів
3.3. Організація, аналіз та контроль руху товарів
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 4.РОЗПОДІЛ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Економічний зміст, види і функції розподілу на промисловому підприємстві
4.2. Моделювання розподілу
4.3. Організаційні основи розподілу
4.4. Тара та упаковка у розподілі продукції
4.5. Складування товарів як функція фізичного розподілу
4.6. Організація транспортно-експедиційного обслуговування
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 5.ОПТОВА ТОРГІВЛЯ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
5.1. Сутність, види і функції оптової торгівлі
5.2. Фактори потреби у виникненні та функціонуванні оптових підприємств на ринку
5.3. Роль і значення оптової торгівлі у процесі розподілу товарів
5.4. Організаційна структура оптової торгівлі
5.5. Розміщення оптових підприємств
5.6. Організація та документальне оформлення оптових закупівель
5.7. Сутність та основні методи оптового продажу товарів
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 6.РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
6.1. Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі
6.2. Фактори розвитку роздрібної торгової мережі,її роль та значення
6.3. Організація постачання товарів підприємств роздрібної торгівлі
6.4. Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 7.ДЕРЖАВНА ЗАКУПІВЛЯ ТА ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
7.1. Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень
7.2. Організація державних закупівель
7.3. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель
7.4. Організація державних замовлень
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 8.ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ І КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
8.1. Вибір маркетингової політики розподілу
8.2. Вибір каналу розподілу
8.3. Стратегії маркетингових каналів як основа фор¬мування маркетингової політики розподілу
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 9.ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО КАНАЛУ РОЗПОДІЛУ
9.1. Формування оптимальних каналів розподілу
9.2. Оцінка результатів діяльності каналу
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 10. КОНКУРЕНЦІЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
10.1. Взаємодія учасників каналу розподілу.Співробітництво у каналах
10.2. Конфлікти у каналах
10.3. Проблема конкуренції у каналах розподілу
10.4. Культура та якість торгівлі як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 11.РОЗПОДІЛЕННЯ І МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА
11.1. Сутність, завдання, принципи і функції маркетингової логістики
11.2. Логістичні системи маркетингової логістики. Системи DRP
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Практикум із дисципліни “МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ”
І. Аналітичні та розрахункові завдання
1.1. Визначення параметрів маркетингових каналів
1.2. Вибір форми товароруху
1.3. Аналіз основних показників роботи посередників.Вибір посередника
1.4. Аналіз процесу організації оптових закупівель
1.5. Організація процесу товаропостачання в роздрібній торгівлі
1.6. Визначення витрат на транспортування продукції
1.7. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
1.8. Формування оптимальної структури маркетингових каналів
1.9. Аналіз взаємовідносин у каналі розподілу
ІІ. Схеми, що ілюструють елементи маркетингової політики розподілу
ІІІ. Кейси
IV. Кросворд
Післямова
Глосарій
ДОДАТКИ
Додаток А. Договір постачання
Додаток Б. Приклади ділового листування
Додаток В. Зразок товаротранспортної накладної
Додаток Г. Замовлення на постачання товарів
Додаток Д. Графік завезення товарів до магазинів
Додаток Е. Графік завантаження продукції
Додаток Є. Договір купівлі-продажу товарів
Рекомендована література