© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетингова товарна політика

mtp_2005Ілляшенко С.М.
Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 234 с.

У підручнику розглядаються теоретичні і методичні основи маркетингової товарної політики, зокрема, планування продукції у руслі концепції маркетингу, принципи і методи оптимізації товарної політики, підходи до розробки і виведення на ринок нової продукції. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення курсу.
Підручник містить практикум з основних розділів курсу.
Для фахівців з маркетингу і маркетингової товарної політики.
Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
1 Товари (вироби та послуги) в маркетинговій діяльності
1.1 Поняття товару в маркетингу. Класифікація товарів
1.2 Показники товарної номенклатури і товарного ассортименту
Контрольні запитання до розділу
2 Ціна в системі ринкових характеристик товару
2.1 Ціна як акумулююча (узагальнена) характеристика товару
2.2 Методи визначення базового рівня ціни товару
2.3 Встановлення знижок-надбавок до базового рівня ціни
Контрольні запитання до розділу
3 Якість продукції. Оцінювання та управління якістю
3.1 Поняття якості продукції. Показники якості та їх класифікація
3.2 Управління якістю продукції
3.3 Регламентація якості продукції
Контрольні запитання до розділу
4 Конкурентоспроможність товару та її показники
4.1 Конкурентоспроможність товару. Класифікації показників конкурентоспроможності
4.2 Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товару
4.3 Імідж товару і його роль у забезпеченні конкурентоспроможності
4.4 Міжнародний аспект конкурентоспроможності товарів
Контрольні запитання до розділу
5 Ринок товарів (виробів та послуг)
5.1 Поняття товарного ринку. Класифікації ринків
5.2 Інфраструктура товарного ринку та її елементи
5.3 Ринкові механізми. Механізм ринкової конкуренції
5.4 Пріоритети споживачів на товарному ринку
5.5 Споживацькі пріоритети різних груп споживачів
Контрольні запитання до розділу
6 Формування попиту на ринку окремого товару
6.1 Тсоретико-методичні основи формування ринкового попиту на основі урахування інтересів суб'єктів ринку
6.2 Засоби формування ринкового попиту
6.3 Методичні підходи до оптимізації витрат на формування споживацького попиту
6.4 Урахування внутрішніх і зовнішніх факторів мотивації при формуванні споживацького попиту
Контрольні запитання до розділу
7 Цільовий ринок товару і методика його вибору
7.1 Поняття сегмента і сегментації ринку. Цільовий ринок і цільовий сегмент ринку
7.2 Методика вибору цільового сегмента ринку
7.3 Стратегічні підходи до охоплення ринку
7.4 Позиціювання товару на ринку
Контрольні запитання до розділу
8 Товарна політика підприємства
8.1 Сутність товарної політики
8.2 Модифікація товарної номенклатури
8.3 Модифікація асортиментних груп (товарних ліній)
8.4 Диверсифікація як засіб підвищення ефективності товарної політики
Контрольні запитання до розділу
9 Життєвий цикл товару
9.1 Концепція життєвого циклу товару
9.2 Етапи життєвого циклу товару та їх характеристики
9.3 Управління життєвим циклом товару
Контрольні запитання до розділу
10 Планування нової продукції і розроблення товару
10.1 Концептуальні основи управління інноваційним процесом на засадах маркетингу
10.2 Етапи розробки і виведення нового товару на ринок
10.3 Аналіз ризику на етапах розробки і виведення нового товару на ринок
Контрольні запитання до розділу
11 Товарні марки та упаковка
11.1 Товарна марка та її різновиди. Марочні стратегії
11.2 Фірмовий стиль. Бренд і брендинг
11.3 Упаковка товару
11.4 Маркування товару
Контрольні запитання до розділу
Практикум з маркетингової товарної політики
1 Задачі
2 Тести для перевірки знань з "маркетингової політики"
3 Завдання з розробки і доповнення схем
4 Кейс
Післямова
Список використаної і рекомендованої літератури
Глосарій