© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Мерчандайзинг

mch_2007Божкова В.В., Башук Т.О.
Мерчандайзинг: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 125 с, 16 с. іл.

Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу.
Мерчандайзинг - не тільки "мистецтво торгувати", це вже елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в системі маркетингу ще остаточно не визначене, даний навчальний посібник може бути цікавим не лише студентам економічних спеціальностей, а й аспірантам, викладачам, маркетологам, мерчандайзерам.

Мова оригіналу: Українська


 
Зміст
ВСТУП
§ 1. Визначення мерчандайзингової діяльності підприємства
1.1. Сутність, актуальність і необхідність впровадження мерчандайзингу
1.2. Еволюція мерчандайзингу
§ 2. Маркетинг торговельних каналів (Trade Channel Marketing)
2.1. Класифікація торговельних каналів
2.2. Рівень сервісу компанії для різних торговельних каналів
§ 3. Організація мерчандайзингу в компанії
3.1. Організація мерчандайзингової діяльності власними зусиллями компанії та використання аутсорсингових компаній
3.2. Організація системи контролю у відділі мерчандайзингу
§ 4. Інструменти мерчандайзингу на місцях продажу
4.1. Запас, розташування, подання торговельної марки
4.2. Використання простору в торговельному залі. Додаткові місця продажів
§ 5. Базові одиниці мерчандайзингу. Роль фейсингу й SKTJ на місцях продажу в загальній системі просування товару
5.1. Визначення, роль і взаємозалежність фейсингу й SKU
5.2. Збір і обробка статистичної й аналітичної інформації. Розрахунок показників мерчандайзингу
§ 6. POS-матеріали
6.1. Визначення і класифікація POS-матеріалів
6.2. Функціональні зони використання POS-матеріалів. Правила оформлення POS-матеріаламн
§ 7. Планування магазину: зовнішнє та внутрішнє середовище
7.1. Загальні вимоги до планування магазину
7.2. Зовнішнє та внутрішнє середовище магазину
§ 8. Підготовка персоналу для виконання стандартів мерчандайзингу
8.1. Функції та обов'язки мерчандайзєра. План роботи в торговельному залі
8.2. Система стимулювання і мотивації мерчандайзєра
Рекомендована література
Словник основних термінів
Предметний покажчик