© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Поведінка споживачів

pov_spozh_2008Прокопенко О.В., Троян М.Ю.
Поведінка споживачів: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу па неї. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв'язання найбільш складних завдань.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
Тема 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну
1.1. Економічний обмін, його умови
1.2. Підходи та етапи аналізу поведінки споживачів
Тема 2. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів
2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів
2.2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів
2.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів
Тема 3. Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів
3.1. Вплив культурних факторів
3.2. Вплив належності до соціального класу
3.3. Вплив соціальних факторів
3.4. Вплив родини
3.5. Ситуативні чинники
Тема 4. Чинники внутрішнього впливу на поведінку споживачів
4.1. Особистісні фактори
4.2. Психологічні фактори
4.3. Ресурси та знання споживачів
Тема 5. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем
5.1. Модель прийняття рішень про купівлю
5.2. Усвідомлення потреби
5.3. Пошук інформації
5.4. Оцінка альтернатив
5.5. Рішення про купівлю
5.6. Реакція на покупку
Тема 6. Процес прийнятій рішень організаційним споживачем
6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів
6.2. Модель поведінки організаційного покупця
6.3. Учасники процесу придбання товарів організацією та фактори впливу на них
6.4. Здійснення закупівель для потреб підприємства
Тема 7. Поведінкова реакція покупців
7.1. Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю
7.2. Сприйняття інформації про товарні марки
7.3. Засвоєння інформації про товарні марки
7.4. Ставлення до товару
Тема 8, Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів
8.1. Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів
8.2. Вплив товарної політики на поведінку споживачів
8.3. Вплив збутової політики
8.4. Вплив цінової політики
8.5. Методики модифікації поведінки споживачів
Тема 9. Кількісні дослідження поведінки споживачів
9.1. Загальна характеристика методів дослідження поведінки споживачів
9.2. Вимірювання пізнавальної реакції споживачів
9.3. Вимірювання емоційної реакції споживачів
9.4. Вимірювання поведінкової реакції споживачів
Тема 10. Якісні дослідження поведінки споживачів
10.1. Загальна характеристика якісних досліджень
10.2. Методи проведення якісних досліджень
10.3. Методики, які застосовуються при проведенні якісних досліджень
Тема 11. Практикум з поведінки споживачів
11.1. Схеми та таблиці
11.2. Практичні завдання
11.3. Тести
11.4. Кросворд
11.5. Питання для самостійної роботи
11.6. Контрольні питання
11.7. Екзаменаційні питання
Список літератури
Додаток А