© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Рекламний менеджмент

rm_tel_2009Тєлєтов О.С.
Рекламний менеджмент: Підручник. - 2-ге вид., випр. - Суми: Університетська книга, 2012. - 367 с.: іл.

У підручнику викладені положення, що розкривають сутність завдань рекламного процесу, які доводиться розязувати маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього процесу від ідеї створення реклами до визначення її ефективності за результатами реагування цільової аудиторії.
Містить багато прикладів з практики подання рекламних звернень і проведення рекламних кампаній в Україні та за її межами. Пропонується комплекс запитань, тестових завдань, тематика курсових робіт. Для студентів спеціальності «Маркетинг», що навчаються за програмами магістрів та спеціалістів, слухачів ФПФ, фахівців, що працюють у сфері рекламної діяльності, бізнесменів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів і фахівців.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
1. Реклама і навколишні світ
1.1 Історія розвитку реклами
1.2 Визначення і місце реклами в суспільстві
1.3 Реклама в системі маркетингу
1.4 Сучасний розвиток класичної реклами

2. Правове регулювання рекламної діяльності та класифікація реклами
2.1 Правове регулювання рекламної діяльності
2.2 Класифікація реклами за категоріями та типами
2.3 Класифікації за цільовою аудиторією
2.4 Класифікація за охоплюваною територією
2.5 Класифікація за суб'єктивним принципом
2.6 Класифікація реклами за призначенням
2.7 Класифікація до носіями інформації
2.8 Корпоративна реклама

3. Сутність рекламного менеджменту
3.1 Рекламна діяльність та рекламний менеджмент
3.2 Організація рекламного процесу
3.3 Роль рекламного менеджменту в комунікаційній діяльності підприємства
3.4 Організація роботи рекламодавця
3.5 Рекламні агентства

4. Рекламне дослідження ринку
4.1 Вивчення об'єкта реклами
4.2 Дослідження комунікативних та торгових цілей, визначення цільових груп
4.3 Рекламне дослідження поведінки споживачів
4.4 Позиціонування реклами

5. Психологічні основи рекламного менеджменту
5.1 Механізм дії реклами
5.2 Психологічний аспект реклами
5.3 Психологічний вплив текстів

6. Планування рекламної діяльності
6.1 План і кошторис витрат на рекламу. Методи формування рекламних бюджетів
6.2 Особливості планування реклами на різних носіях
6.3 Розроблення плану використання ЗМІ
6.4 Час і частота розміщення реклами
6.5 Медіа-планування

7. Основи розроблення творчих рекламний ідей
7.1 Ідея і творча стратегія створення реклами
7.2 Методика підготовки рекламного тексту
7.3 Мовні засоби у створенні рекламного продукту
7.4 Запозичена лексика

8. Особливості проведення рекламних кампаній
8.1 Позиціонування та визначення цілей рекламної кампанії
8.2 Планування рекламної кампанії
8.3 Особливості проведення рекламної кампанії залежно від товарних категорій та типів ринку
8.4 Організація рекламної кампанії

9. Нові складові сучасного рекламного менеджменту
9.1 Робота з товарною маркою
9.2 Брендингова політика
9.3 Директ-маркетинг у рекламному менеджменті
9.4 Мерчандайзинг як функція рекламного менеджменту
9.5 Роль рекламного менеджменту у виставковій діяльності

10. Оцінка ефективності реклами
10.1 Загальні положення
10.2 Методи визначення економічної ефективності рекламної діяльності
10.3 Методи визначення психологічної дії засобів реклами
10.4 Контроль рекламної діяльності

Практикум
Тести
Контрольні завдання
Рекомендації до написання курсової роботи на тему «Організація рекламної кампанії»
Глосарій
Використана і рекомендована література

Додатки
Додаток А. Рекламна кампанія виробничо-технічної продукції
Додаток Б. Рекламна кампанія технічно складної продукції широкого вжитку
Додаток В. Рекламна кампанія у сфері міського господарства
Додаток Г. Рекламна кампанія товарів повсякденного попиту