© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Біржова діяльність

Для того, щоб описати сутність та зміст спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Біржова діяльність») ми сформували рейтинг ТОП-10 найчастіших запитань та надали відповіді на них. 

Умови вступу

   

Чи актуальна ця спеціальність?

Так. Адже біржовий ринок України почав своє становлення відносно нещодавно та стрімко розвивається, і тому потребує появи кваліфікованих кадрів, що зможуть впроваджувати технології біржової діяльності, ефективно використовувати існуючий інструментарій управління, розвивати інформаційні системи та ринки об’єктів інтелектуальної власності у різних сферах суспільного життя.

Який термін навчання?

Термін навчання в магістратурі становить 1,5 роки.

 

Яку освіту потрібно мати для вступу?

Необхідно мати базову вищу освіту (бакалавр) або повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) з будь-якої спеціальності.

Чи зможу я працевлаштуватися за спеціальністю?

На сьогодні кадрова ситуація України свідчить про гостру потребу у дипломованих фахівцях, які мають відповідну теоретичну та практичну підготовку у галузі економіки, торгівлі та біржової справи. За таких умов підготовлені фахівці з повною вищою освітою за новою, сучасною спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Біржова діяльність») завжди зможуть реалізувати набуті знання на ринку праці.

Наприклад, у Сумській області функціонують Товарно-сировинна біржа «Сумська ресурсна біржа», Сумська товарна біржа «Сумиагробіржа», ПАТ «Українська біржа», а також випускники є затребуваними на посадах у виробничих, посередницьких та комерційних структурах.

Як я зможу знайти роботу?

Випускова кафедра маркетингу та УІД активно допомагає у пошуку першого місця роботи, залучаючи до цього власних бізнес партнерів. Також при кафедрі створено Раду роботодавців, яка допомагає у практичній підготовці майбутніх фахівців та їх працевлаштуванні.

Чим займається фахівець зі спеціалізації «Електронна комерція та біржова діяльність»?

Професійна діяльність майбутніх магістрів з торгівлі та біржової діяльності пов'язана з: 

 

  • забезпеченням аналізу інформації у біржовій діяльності, пошуком і вивченням стратегічних партнерів та інвесторів, проведенням моніторингу ринку на внутрішньому та міжнародному рівнях; 
  • здійсненням консультаційних послуг у біржовій сфері; 
  • розробленням програм стратегічних та тактичних дій у біржовій діяльності; 
  • здійсненням діяльності з корпоративного управління, управління активами, ведення реєстру власників цінних паперів, організації торгівлі на біржових ринках;
  • оцінюванням вартості об’єктів інтелектуальної власності та здійсненням операцій з їхнього продажу.

Хто мене буде навчати?

До підготовки фахівців залучаються досвідчені практики та висококваліфіковані викладачі кафедри маркетингу та УІД, які регулярно проходять стажування на провідних українських підприємствах, поєднують викладання та бізнес, використовують в навчальному процесі кращі сучасні європейські педагогічні технології. Викладачі використовують методику практичного консультування, вирішують задачі адаптації знань студентів до реальних потреб підприємств, організацій та установ.

 

Які дисципліни я буду вивчати?

Навчальний план підготовки передбачає вивчення основ біржової діяльності, економіко-правового регулювання, організації і технології біржової торгівлі, товарної біржі, інтернет-біржі та електронного трейдингу, фондової біржі та ринку цінних паперів, товарознавства, інформаційних систем у біржовій діяльності, бірж продуктів інтелектуальної праці, математичного аналізу та статистики біржової діяльності, політики біржового ціноутворення, управління посередництвом та комерційною діяльністю, інтернет-бізнесу, управління персоналом та бірж праці, валютного ринку та біржових операцій, управління ризиками у біржовій діяльності тощо. 

 Переглянути повний перелік дисциплін

Чи зможу я одночасно працювати та навчатися?

Так. Для студентів передбачена можливість оформлення індивідуального графіку навчання. Крім того, є реальні можливості паралельно навчатися за кордоном

Як проходить навчальний процес?

Навчання проходить з використанням новітніх інформаційних технологій у сучасних мультимедійних аудиторіях.

Як і в інших ВНЗ України у Сумському державному університеті використовуються кредитно-модульна система організації навчального процесу.

Усі студенти мають необмежений доступ до системи бібліотечно-інформаційного забезпечення як в он-лайн, так і офф-лайн режимі.

 

Випускова кафедра маркетингу та УІД повністю забезпечена методично: для кожної дисципліни розроблено методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, проходження практики на підприємствах, а також методичні вказівки для виконання курсової роботи та обов’язкових домашніх завдань.