“Маркетинг”
напрям підготовки 0305 – “Економіка і підприємництво”
освітній рівень “Повна вища освіта”

 

Переглянути презентацію

Группа студентів та викладачів Вконтакте

Програма вступних іспитів

 

Фахівець з маркетингу, випускник кафедри Маркетингу та УІД, підготовлений до виконання професійних функцій (за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96 (від 22.10.96 № 441):

 1. Оптова торгівля і посередництво в торгівлі;
 2. Фінансова діяльність: фінансове посередництво, фінансовий лізинг, управління портфелями цінних паперів;
 3. Операції з нерухомістю;
 4. Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (економіка, організація і управління);
 5. Послуги, надавані переважно юридичним особам: дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблень нових видів продукції, вивчення громадської думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів); консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним та недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації та управління); керування підприємствами; реклама (планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами, дослідження ринку та інші);
 6. Державне управління: державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі; допоміжна діяльність у сфері державного управління (керівництво, функціонування та забезпечення всіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель і постачання та інші);
 7. Освіта;
 8. Громадська діяльність.

Фахівець з маркетингу здатний виконувати професійні роботи й обіймати посади (за Державним класифікатором професій ДК 003-95):

І. Керівники:

 • Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання
 • Керівники інших функціональних підрозділів
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

ІІ. Професіонали:

 • Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва (Економіст збуту; Консультант з ефективності підприємництва; Консультант з маркетингу; Рекламіст; Фахівець з методів розширення ринку збуту; Фахівець зв’язків з громадськістю та пресою; Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку);
 • Наукові співробітники (економічна сфера);
 • Економісти (Економіст з договірних та претензійних робіт; Економіст з матеріально-технічного постачання; Економіст з планування; Консультант з економічних питань; Оглядач з економічних питань).

Фахівець з маркетингу підготовлений виконувати функції: планову, організаційну, управлінську, науково-дослідну, консультаційну та навчально-методичну.

Типові завдання професійної діяльності фахівця з маркетингу:

 1. Підготовка перспективних і поточних планів;
 2. Підготовка нормативної бази;
 3. Планування заходів з підвищення ефективності виробництва;
 4. Коригування планів;
 5. Організація роботи служби маркетингу;
 6. Реалізація планів діяльності;
 7. Консультаційна діяльність;
 8. Контроль за виконанням планових завдань та угод;
 9. Дослідження середовища маркетингової діяльності та стану ринку;
 10. Дослідження з питань підвищення ефективності маркетингової діяльності