© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг бакалаври

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Ступінь: бакалавр, магістр

Термін навчання: бакалавр - 4 роки, магістр - 1,5 роки.

Умови вступу

 

10 найпоширеніших запитань при вступі на спеціальність:

 

Чому актуальна спеціальність «Маркетинг»?

Зміни, що відбуваються в економіці України, обумовлюють необхідність пошуку нових принципів, методів діяльності підприємства, потребують впровадження маркетингу, досвід використання якого накопичено в країнах з розвиненими ринковими відносинами, для досягнення поставленої мети. 

 

Який термін навчання?

Термін навчання в бакалавратурі становить 4 роки.

 

Які предмети повинні бути складені під час ЗНО?

До переліку конкурсних предметів при вступі на спеціальність «Маркетинг» належать:

 • українська мова та література;
 • історія України
 • математика або іноземні мови;

 

Які форми навчання?

 • денна;
 • заочна;
 • дистанційна. 

 

Які підходи до викладання та навчання?

На кафедрі ведеться студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання у формі лекцій, семінарських, практичних занять, групової проектної роботи, самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачем, дистанційно за окремими освітніми компонентами, виконання та прилюдний захист курсових робіт та дипломної роботи.

Підготовку здійснюють висококваліфіковані практикуючі викладачі, які використовують в навчальному процесі кращі сучасні європейські педагогічні технології, а також залучають досвідчених фахівців бізнес-сфери. 

 

Які дисципліни я буду вивчати?

Навчальний план підготовки передбачає вивчення основ маркетингу, товарознавства, маркетингових досліджень, основ візуальної графіки в маркетингу, PR, маркетингу в банку, стимулювання збуту та мерчандайзингу, маркетингової товарної політики, теорії мотивації та поведінки споживачів, туристичного маркетингу, маркетингової комунікаційної політики, маркетингового ціноутворення, інфраструктури товарного ринку, маркетингу послуг, маркетингу територій, креативного менеджменту, бізнес-планування, маркетингу у торгівлі, комерційної діяльності посередницьких підприємств, Інтернет-бізнесу, маркетингу в засобах масових комунікацій тощо. 

З повним переліком дисциплін можна ознайомитися тут

 

Чи можна одночасно працювати та навчатися?

Так. Для студентів передбачена можливість оформлення індивідуального графіку навчання. Крім того, є реальні можливості паралельно навчатися за кордоном за програмами академічної мобільності.

 

Чим займається фахівець зі спеціальності «Маркетинг»?

Професійна діяльність майбутніх фахівців з маркетингу спрямована на:

 • розроблення концепції та встановлення ціни на товар (послугу);
 • визначення складу та структури асортименту на підприємствах;
 • аналіз динаміки та структури ринку, тенденцій розвитку товарної категорії; моніторинг новинок, які з’являються на риках; потреб та запитів споживачів, дослідження поведінки споживачів; дослідження конкурентів, їх переваг та недоліків тощо;
 • обґрунтування напрямів змін у ринковому середовищі, прогнозуванням та оцінкою ринкових можливостей та загроз;
 • координацію розроблення рекламних ідей, роликів, макетів, торгових марок та брендів;
 • пошук шляхів взаємодії та комунікацій із споживачами, визначення місць продажу товарів та їх привабливого оформлення, визначення найефективніших інструментів інформування споживачів про переваги товарів та послуг, розробку програм залучення споживачів із використання систем бонусів, подарунків або знижок та акцій.
 • роботу з соціальними мережами та ЗМІ;
 • створення рекламних повідомлень для розміщення в мережі Інтернет, розміщення контенту на сайтах, аналіз ефективності роботи сайтів тощо;
 • вибір ефективних шляхів реалізації продукції підприємства;
 • складання бізнес-планів;
 • формування бюджету маркетингової діяльності та аналіз ефективності проведених заходів.

 

Де і ким я буду працювати?

Фахівець з маркетингу, випускник кафедри Маркетингу та УІД, підготовлений до виконання професійних функцій на підприємствах різного галузевого спрямування та форм власності. Типові посади, які може обіймати маркетолог: 

 • фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва; 
 • менеджер з питань комерційної діяльності; 
 • фахівець з методів розширення ринку збуту; 
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою; 
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • консультант з маркетингу; 
 • рекламіст; 
 • Піар-менеджер; 
 • бренд-менеджер; 
 • Інтернет-маркетолог; 
 • Event-менеджер;
 • Товарознавець; 
 • логіст;
 • тощо.

Також після закінчення бакалаврату є можливість вступу до магістратури (маркетингуправління інноваційною діяльністюбіржова діяльність).

 

Де реально працюють випускники спеціальності «Маркетинг»?

Випускники кафедри Маркетингу та УІД користуються високим попитом на ринку праці. На сьогоднішній день вони працевлаштовані в установах та на підприємствах різного рівня.