Управління інноваційною діяльністю

Для того, щоб описати сутність та зміст спеціальності 073 Менеджмент (магістерська програма «Управління інноваційною діяльністю») ми сформували рейтинг ТОП-10 найчастіших запитань та надали відповіді на них. 

Умови вступу

 

Чи актуальна ця спеціальність?

Так. Адже на сьогодні Україна стоїть на шляху ринкових перетворень і тому потребує висококваліфікованих кадрів, які змогли б вносити зміни в економіку  шляхом планування та реалізації різноманітних інноваційних проектів, що охоплюють всі сфери господарювання: виробництво, маркетинг, право, екологію, управління, сервісну діяльність, соціальну сферу тощо. 

 

Який термін та форми навчання?

Термін навчання в магістратурі становить 1,5 роки.

Форми навчання:

  • денна;
  • заочна;
  • дистанційна. 

Яку освіту потрібно мати для вступу?

Необхідно мати базову вищу освіту (бакалавр) або повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) з будь-якої спеціальності.

Чи зможу я працевлаштуватися за спеціальністю?

На сьогодні кадрова ситуація України свідчить про гостру потребу у дипломованих фахівцях, які мають відповідну теоретичну та практичну підготовку у галузі економіки та управління інноваційною діяльністю. За таких умов підготовлені фахівці з повною вищою освітою за новою, сучасною спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю») завжди зможуть реалізувати набуті знання на ринку праці.

 

Наприклад, вже сьогоднішні випускники спеціальності займають посади в центральних, державних та місцевих органах управління, працюють в навчальних закладах, є керівниками малих підприємств, працюють менеджерами з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, а також з питань комерційної діяльності та управління тощо.

Як я зможу знайти роботу?

Випускова кафедра маркетингу та УІД активно допомагає у пошуку першого місця роботи, залучаючи до цього власних бізнес партнерів. Також при кафедрі створено Раду роботодавців, яка допомагає у практичній підготовці майбутніх фахівців та їх працевлаштуванні.

Чим займається фахівець зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «УІД»)?

Професійна діяльність майбутніх магістрів пов'язана з: 

 

  • вмінням виявляти нові можливості для розробки нових видів продукції (послуг) і нових видів економічної діяльності (бізнесу) та забезпечувати їх реалізацію в умовах високого динамізму та невизначеності; 
  • визначенням перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку підприємства, організації, підрозділу;
  • керівництвом підлеглими та координацією діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо наскрізного управління інноваційними процесами 
  • проектуванням та реалізацією нових бізнес-моделей та форматів підприємницької діяльності, адекватних технологічним та продуктовим інноваціям підприємства, організації; 
  • комерціалізацією результатів інтелектуальних розробок із забезпеченням прав власників;
  • оцінкою результативності інноваційних проектів, використовуючи нові методики розрахунку й обґрунтування соціально-економічних показників.

 

Хто мене буде навчати?

До підготовки фахівців залучаються досвідчені практики та висококваліфіковані викладачі кафедри маркетингу та УІД, які регулярно проходять стажування на провідних українських підприємствах, поєднують викладання та бізнес, використовують в навчальному процесі кращі сучасні європейські педагогічні технології. Викладачі використовують методику практичного консультування, вирішують задачі адаптації знань студентів до реальних потреб підприємств, організацій та установ.

 

Які дисципліни я буду вивчати?

Навчальний план підготовки передбачає вивчення інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, провайдингу інновацій, трансферту технологій, інформаційних систем, методології наукових досліджень, фінансового менеджменту, основам патентного права та управління інтелектуальною власністю, креативного менеджменту, технологій проведення ринкових досліджень, міжнародного співробітництва в інноваційній сфері тощо. 

Переглянути всі нормативні дисципліни

 

Чи зможу я одночасно працювати та навчатися?

Так. Для студентів передбачена можливість оформлення індивідуального графіку навчання. Крім того, є реальні можливості паралельно навчатися за кордоном.

Як проходить навчальний процес?

Навчання проходить з використанням новітніх інформаційних технологій у сучасних мультимедійних аудиторіях.

Як і в інших ВНЗ України у Сумському державному університеті використовуються кредитно-модульна система організації навчального процесу.

Усі студенти мають необмежений доступ до системи бібліотечно-інформаційного забезпечення як в он-лайн, так і офф-лайн режимі.

 

Випускова кафедра маркетингу та УІД повністю забезпечена методично: для кожної дисципліни розроблено методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, проходження практики на підприємствах, а також методичні вказівки для виконання курсової роботи та обов’язкових домашніх завдань.