© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Тематика дипломних робіт
Програма державного екзамену

Програма державного екзамену

 
Тематика дипломних робіт магістрів

Характер роботи: теоретико-методичний (теоретико-прикладний) з елементами наукового дослідження.

Обсяг: 100-120 сторінок.

Зміст основної частини може бути одним з двох варіантів:

  • у першому розділі аналізуються теоретичні підходи (теоретичні передумови) до вирішення поставленого завдання; у другому - аналізується ринок та/або підприємство із застосуванням відомого методичного апарату для вирішення нових завдань; у третьому - розробляються і обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення методів ринкової діяльності підприємства;
  • у першому розділі аналізуються теоретичні підходи (теоретичні передумови) до вирішення поставленого завдання; у другому - здійснюються дослідження у галузі теоретико-методичних основ маркетингу і розробляються пропозиції щодо їх удосконалення; у третьому - апробуються результати дослідження у практиці маркетингової діяльності.

Орієнтовна тематика магістерських робіт для спеціальності «Маркетинг»

Орієнтовна тематика магістерських робіт для спеціальності «Управління інноваційною діяльністю»

Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, ОДЗ, контрольних, курсових та дипломних робіт)

 

Завдання до дипломної роботи (денне відділення)

Завдання до дипломної роботи (заочне відділення)

 

Рецензія на дипломну роботу:

Приклад титульної сторінки

 

Примітка. У процесі навчання в магістратурі студенти повинні обов'язково виступити з науковими (теоретико-методичними чи прикладними) доповідями на конференціях та опублікувати результати дослідження (самостійно чи у співавторстві з керівником магістерської роботи).

Захист усіх видів випускних робіт відбувається передбачає наявність комісії, до складу якої входять викладачі кафедри і запрошені фахівці-практики з маркетингу. Основні результати роботи студент представляє за допомогою розроблення презентації у пакеті програм POWER POINT і роздруковує слайди.

 
Тематика дипломних робіт бакалаврів

Характер роботи: теоретико-прикладний і базується на результатах аналізу літературних джерел, даних, що ілюструють діяльність конкретного підприємства чи регіону.

Обсяг: 60-80 сторінок.

Зміст основної частини: у першому розділі висвітлюються теоретичні положення, що стосуються тематики роботи; у другому - здійснюється огляд методичного інструментарію (методичного апарату) дослідження та обґрунтовується вибір конкретних інструментів (методик); у третьому - аналізується діяльність досліджуваного підприємства чи ринку та здійснюється розроблення заходів її покращення.

Тематика (напрямки, яких може стосуватися тематика кваліфікаційної роботи):

  1. Аналіз тенденцій розвитку досліджуваного ринку та ринкових позицій досліджуваного підприємства;
  2. Розроблення програми маркетингу, спрямованої на розвиток ринкових можливостей підприємства;
  3. Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової товарної політики підприємства;
  4. Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової цінової політики підприємства;
  5. Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової збутової політики підприємства.

Рецензія на дипломну роботу (денне відділення)

Рецензія на дипломну роботу (заочне відділення)

Приклад титульної сторінки