© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Тематика дипломних робіт бакалаврів

Характер роботи: теоретико-прикладний і базується на результатах аналізу літературних джерел, даних, що ілюструють діяльність конкретного підприємства чи регіону.

Обсяг: 60-80 сторінок.

Зміст основної частини: у першому розділі висвітлюються теоретичні положення, що стосуються тематики роботи; у другому - здійснюється огляд методичного інструментарію (методичного апарату) дослідження та обґрунтовується вибір конкретних інструментів (методик); у третьому - аналізується діяльність досліджуваного підприємства чи ринку та здійснюється розроблення заходів її покращення.

Тематика (напрямки, яких може стосуватися тематика кваліфікаційної роботи):

  1. Аналіз тенденцій розвитку досліджуваного ринку та ринкових позицій досліджуваного підприємства;
  2. Розроблення програми маркетингу, спрямованої на розвиток ринкових можливостей підприємства;
  3. Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової товарної політики підприємства;
  4. Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової цінової політики підприємства;
  5. Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової збутової політики підприємства.

Рецензія на дипломну роботу (денне відділення)

Рецензія на дипломну роботу (заочне відділення)

Приклад титульної сторінки